Privacybeleid

De Kerkraad St Joannes Bosco hecht belang aan uw privacy. Hoewel op deze site geen persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het nodig dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd (aard van gebruik, datum, naam, adres, email, telefoon/gsmnummer van uzelf en de eindverantwoordelijke van de organizatie) wordt bij het aanmaken van een gebruiksovereenkomst. Bij ondertekening van deze overeenkomst dient u deze informatie na te zien en eventueel te verbeteren. De gebruiksovereenkomsten worden 7 jaar bijgehouden. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de directe administratie en boekhouding (ons klantenbeheer), en niet om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. 

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds inzage, correcties in haar/zijn persoonlijke gegevens vragen of verwijdering ervan. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag zich richten tot Kerkraad St Joannes Bosco, Ortolanenstraat 6, 3010 Leuven of via kerkraad@donboscocentrum.be. 

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Identificatie eigenaar

Kerkraad St Joannes Bosco

Ortolanenstraat 6
3010 Leuven
België 

KBO 0679.848.452

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kerkraad St Joannes Bosco of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Kerkraad St Joannes Bosco levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Kerkraad St Joannes Bosco de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Kerkraad St Joannes Bosco kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Kerkraad St Joannes Bosco geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Kerkraad St Joannes Bosco kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Kerkraad St Joannes Bosco verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.