Overzichtsplan

Prijzen

De volgende dagprijzen in euro zijn van toepassing voor 2017-2018:

Lokaal dagprijs eindkuis waarborg

Zaal A

140 45 125
Zaal B 140 45 125
optie beamer 70    
Zaal C 140 45 125
Keuken 110 45 125
Bar 60 30 125
Instuif 140 45 125

 

 

 

 

 

 

 

Voor 2019 zullen de dagprijzen met maximaal 5 euro verhoogd worden en de waarborg opgetrokken naar 150 euro.

Indien men meerdere dagen achter elkaar gebruikt (bijvoorbeeld voor opzetten, afbreken of levering brouwer) zijn er speciale kortingen - zie beneden.

Reservatie is pas een feit na betaling van een voorschot van 25% van de huurprijs binnen de 10 dagen na ondertekening van de gebruiksovereenkomst.  Het saldo moet voldaan zijn ten laatste 14 dagen voor het gebruik.
Bij annulatie wordt het voorschot ingehouden.

Beschadigde of verdwenen voorwerpen worden per stuk aangerekend en van de waarborgsom afgehouden.

Alle afval en eigen materiaal moet door de gebruiker zelf worden afgevoerd direct na de activiteit. De zaal moet borstelschoon (zonder plakken) worden afgeleverd met stoelen en tafels proper en terug gestapeld voor de eindkuis, teneinde extra aangerekende kuisuren te vermijden. 

De kosten van de billijke vergoeding en/of SABAM vallen ten laste van de gebruiker.

Er zijn geen verplicht te gebruiken leveranciers voor catering en/of drank. 

Kortingen

Op de dagprijzen zijn de volgende kortingen mogelijk.

Bij twee opeenvolgende dagen (bv gebruik voor een heel weekend) wordt een korting toegepast van 50% voor de tweede dag.

Door de week is de gebruik van de lokalen tijdens een bepaald dagdeel (voormiddag, namiddag, avond) mogelijk aan 50% korting.

Verenigingen kunnen voor een vaste weekavond op maandag - dinsdag - woensdag - donderdag een periodieke gebruiksovereenkomst afsluiten voor hun avondactiviteiten.
De niet vervuilende activiteit van max 3 uur: tot 1/5 van de dagprijs, tevens beperkte private kastruimte ter beschikking.

Alnaargelang de aard van de activiteit kunnen erkende VZWs met sociale doelstelling die actief zijn in de parochiale zone Kessel-lo mits goedkeuring door de Kerkraad St Joannes Bosco een tarief krijgen aangepast aan de duur van hun activiteit.

Bijzondere bepalingen

De keuken wordt alleen verhuurd samen met Zaal A

Zaal B kan alleen gehuurd worden samen met Zaal A

Zaal C kan alleen gehuurd worden samen met Zaal A + Zaal B

De bar is op zondagmorgen voorbehouden voor de parochie

Andere lokalen

Nast de reguliere lokalen, stelt de kerkraad ook andere delen van het Don Bosco centrum ter beschikking van de lokale gemeenschap. 

In bepaalde gevallen is het mogelijk de gang af te huren (bijvoorbeeld voor een expositie).

De Ademtocht is voorbehouden voor de parochiale werking en vieringen.

De bovenverdieping en deel D wordt verhuurd aan DJAPO vzw

Naast de "Instuif" heeft Chiro Don Bosco Kessel-Lo zijn lokalen - zie de website van de Chiro voor eventuele verhuur. 

Vanuit een groep mensen uit de parochie is in Berismenil (Wallonie) ook een molenhuis in een volledig natuurlijke omgeving aangekocht, die door de VZW "Moulin de Belle Meuse" gerestaureerd is en waarvan het kamphuis en woonhuis verhuurd wordt.